Fot. Hieronim Dymalski

Redaktor Tadeusz Kujanek studiował we Wrocławiu. Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Do Poznania przyjechał w 1966 roku i rozpoczął staż dziennikarski w redakcji miesięcznika Życie Pometu. Przez dziesięć lat pracując w tym zakładowym miesięczniku współpracował z poznańskimi dziennikami Express Poznański, Głos Wielkopolski i Gazeta Poznańska. W roku 1977 otrzymał propozycje, aby zasilić zespół jakże ważnej agencji informacyjnej jakim była i jest Polska Agencja Prasowa. Pracował w PAPie do wieku emerytalnego, czyli do 2000 roku.

Będąc już stypendystą ZUS nie zaniechał działalności dziennikarskiej publikując na łamach dwutygodnika Powiaty Gminy, okazjonalnych periodyków Brzzmienia, Forum Wielkopolski, Kulturalnik Poznański. Był też członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Artystów, Autorów, Animatorów Kultury PTAAAK. Odszedł nie tylko dziennikarz, ale i społecznik oddany sprawom kultury i jego dziedzictwa. Wspaniały, myślący człowiek i przyjaciel. Zawsze skory do pomocy innym – w miarę możliwości. Zmarł po długiej chorobie.

Fot. Hieronim Dymalski

Pozostawił żonę oraz dwoje dzieci, córkę Dorotę i syna Jarosława oraz wnuczęta. Pogrzeb odbędzie się w najbliższy poniedziałek 2 marca o godzinie 12-tej na cmentarzu przy ul. Lutyckiej.

Cześć Jego pamięci!