FELIETON WODNICZAKA

Polskie Towarzystwo Artystów, Autorów, Animatorów Kultury PTAAAK wypełniając swoją misję i postępując zgodnie ze Statutem podejmowało w roku 2018 szereg działań na rzecz różnych środowisk. Wnioskowaliśmy o dotacje zarówno w Urzędzie Miasta Poznania jak i Urzędzie Marszałkowskim. Dotacje jakie otrzymało Towarzystwo PTAAAK z Urzędu Miasta Poznania: z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na Senioralne Spotkania z Muzyką (dotacja 9400,00 zł) oraz z Wydziału Kultury na koncert Poznaniacy Pamiętają Presleya (dotacja 16000,00 zł) i festiwal filmowy Wyścig Jaszczurów (10000,00 zł) rozliczone w sposób właściwy, a kontrola z Wydziału Zdrowia stwierdziła, że rachunkowość Towarzystwa prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia15 listopada 2001r.

Towarzystwo PTAAAK zorganizowało także – bez dotacji – koncert Chrisa Jaggera, który nie sfinansował się w całości ze sprzedaży biletów, ale znalazł się Darczyńca, który pokrył w ramach darowizny brakujące koszty na wypłacenie honorariów.

Na rok 2019 otrzymaliśmy dotację na Senioralne Spotkania z Muzyką, które są w realizacji oraz na festiwal filmowy Wyścig Jaszczurów. Na przełomie czerwca i lipca Urząd Miasta Poznania, Wydział Kultury ogłosił kolejny nabór wniosków i zamierzamy złożyć kolejne aplikacje tym razem na wydawnictwo, dwa numery Kulturalnika Poznańskiego, oraz na koncert Poznańska Muzyka Wolności, jaki planujemy zorganizować w październiku w Auli UAM, jeszcze w ramach 100-lecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Zastanówmy się razem, jakimi propozycjami chcielibyśmy zainteresować władze samorządowe (Urząd Miasta Poznania, Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, Starostwo Powiatowe, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) na przyszły 2020 rok, aby były zgodne z naszą szeroką pojętą działalnością – muzyczną, filmową, literacką, plastyczną, teatralną.

Może to nie jest w pełni nasza zasługa, ale z Małgorzatą Bratek i Eugeniuszem Białym kontynuujemy cykl nazwany „Wiec bardów i poetów”. Odbywają się one raz w miesiącu w pierwszą środę. Podczas spotkań Małgorzata Bratek zadaje bardom i poetom pytanie „co przyniosłaś, co przyniosłeś” i odbywa się swoista wypowiedź lub zaśpiew ze strony odważnego poety lub śpiewaka.

Towarzystwo PTAAAK nie posiada własnych kapitałów, a także majątku trwałego. Wydatkowane środki pochodziły z dotacji celowych, składek członkowskich i darowizn. Pragnę przypomnieć, że nasze Towarzystwo w roku 2018 otrzymało dotacje w wysokości 35400,00 zł na realizację zadań publicznych. Zadania te zostały w terminie zrealizowane i w terminie rozliczone.

Krzysztof Wodniczak