Prawie wolne znaczenia

pełne oddechu

żywe

oczekiwane

prawie wolne

zdania

dzieci znaczeń

prawie już wolne

jest moje milczenie

uwalniające sylaby

słowa

ledwie wyczuwalne

muśnięte

znaczenia symboli

prawie wolne.

Monika A. Gąsiorek

26.03.2018