Jeszcze nie duszne

Jeszcze w chwili zastałe

są jakby w oczekiwaniu

jeszcze przed chwilą odległe

lecz już zbudzone ze snu

słowa oczekiwania

ukryte

kojące

czekające tej chwili

której nikt nie zauważył

oprócz mnie

stojącej

przed pierwszym krokiem wędrowca

ruszając w niepewności

w posadach dni.

Monika A. Gąsiorek

26.03.2018