Od kilku dni w poznańskim Teatrze Polskim można oglądać spektakl „Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry w reżyserii Andrzeja Błażewicza.

Twórcy przedstawienia „Śluby panieńskie” według farsy hrabiego Aleksandra Fredry starają się systematyzować pojęcie tak zwanego „upadku męskości” lub „słabej płci męskiej”. Portretują problemy współczesnego mężczyzny, budując świat swojego przedstawiania w oderwaniu od farsowego charakteru słów zapisanych przed wiekami przez autora „Zemsty”. Tropią stereotypy i przemocowe wzorce zachowań wobec obu płci, wielokrotnie powielane bezrefleksyjnie w teatralnych i filmowych realizacjach. Spektakl jest próbą uruchomienia innej narracji niż maskulinistyczna czy też patriarchalna w dialogu między mężczyznami a dyskursem feministycznym. Stawia pytanie o tożsamość męskości, w całej swojej rozciągłości obejmując obszary zarówno hetero- jak i nieheteronormatywne.

Kiedy Freud stwierdził, że psychika kobiety jest dla niego i dla psychoanalizy ciemnym kontynentem, to czy w ten sposób nie przyznał się zarazem do niewiedzy na temat „mężczyzny” i samego siebie? Czyż bowiem już sam pomysł, żeby ujmować płcie jako ściśle od siebie odseparowane, nie jest typowym konceptem takiego odizolowanego „Ja”, mieszczańskiego i męskiego indywiduum? (Męskie Fantazje, Klaus Theweleit)

Fot. Marek Zakrzewski

 

Reżyseria: Andrzej Błażewicz

Dramaturgia: Paweł Sablik

Opracowanie muzyczne: Andrzej Błażewicz, Paweł Sablik

Inspicjent: Agnieszka Misiewicz

 

Obsada:

Mariusz Adamski – Klara

Konrad Cichoń – Aniela

Piotr B. Dąbrowski – Gustaw

Paweł Siwiak – Albin

Wiesław Zanowicz – Radost

? – Jabłko

 

Najbliższe spektakle:

– wtorek 19.03., godz. 19:00 (Malarnia)

– środa 20.03., godz. 19:00 (Malarnia)

 

Spektakl przeznaczony dla osób powyżej 18 roku życia.

Michał Sobkowiak