25 i 26 lutego w Teatrze Polskim w Poznaniu odbędzie się III edycja konkursu dla aktorek i aktorów na interpretację monologów szekspirowskich Heleny Modrzejewskiej – „Modjeska Calling”.

Helena Modrzejewska jako Ofelia w „Hamlecie”. Zdjęcie pochodzi z zasobów Biblioteki Narodowej

Konkurs zorganizowany jest dla upamiętnienia światowej sławy aktorki Heleny Modrzejewskiej, której talent i ofiarność zaznaczyły się istotnie w dziejach Teatru Polskiego w Poznaniu.

Konkurs „Modjeska Calling” adresowany jest do aktorek i aktorów zawodowych, studentek i studentów, absolwentek i absolwentów publicznych oraz niepublicznych szkół teatralnych oraz osób bez udokumentowanego wykształcenia aktorskiego, ale posiadających minimum 5-letnie udokumentowane doświadczenie teatralne (co najmniej 5 zagranych ról).

Warunkiem zakwalifikowania do Konkursu jest nadesłanie (na adres: modjeska@teatr-polski.pl) trzech plików w formacie pdf: wypełnionego formularza zgłoszeniowego, odręcznie podpisanej i zeskanowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (oba dokumenty do pobrania na stronie: www.teatr-polski.pl) oraz fotografii portretowej podpisanej imieniem i nazwiskiem.

Komisja powołana przez dyrekcję Teatru Polskiego w Poznaniu zdecyduje o zakwalifikowaniu kandydatek i kandydatów zgłoszonych do dnia 18 lutego 2019 roku. Każda z zakwalifikowanych osób otrzyma, na podany w zgłoszeniu adres mailowy, informację o przyjęciu zgłoszenia oraz harmonogram przesłuchań.

Szczegóły, regulamin konkursu oraz niezbędne dokumenty są do pobrania na stronie Teatru Polskiego w Poznaniu.

Katarzyna Kamińska