Odchodzenie

Wymykanie się

Zrozumienie

Trzy znaki

Trzy słowa

Trzy gesty

Trzech bogów

Trzech magów

Pamięć

Brama i mapa

Schody i hasło

Wnętrze

Małe słowo

Duże słowo

Wielka odpowiedź

Klucz

Powracanie

Źródło mądrości

Za wszystko spokój

Raj w pokorze myśli

Za wszystko jasność

wychodząca w słowa

Sny i znaczenia

lotów ponad tobą

w tobie i w sobie

od strachu

ciemności

daleko

to wyspa

powrotu dolina

przystań

łagodnie wychodząca

w morze

Monika A. Gąsiorek