Autorem rzeźby jest Adam Graczyk, znany choćby jako projektant pomnika Poznańskich Krzyży.

Fot. Bartosz M. Kaj