Przypomnij mi światło

Świece na stole

w okrągłej sali

nad okrągłym sensem,

 

Przypomnij mi wzór

Szlak Ognia

i Oddech

w takt słowa,

 

Przypomnij mi światło

Drogą do domu zawsze powraca

Spokój,

 

Przypomnij mi proszę

Gdybym zapomniała

słowa,

 

gdybym zapomniała

przypomnij mi

Światło.

Monika A. Gąsiorek

25.05.2008