Umysł mój dojrzewa,
Za zaklętym kręgiem zakazanego muru
Skrobię przy świeczce,
Gwiazdy i Czas osiągają swą głębię
Zapisuję wzór na wszechświat
Zwiedziona słowem ciężkich tablic,
Bracia moi, Bracia mówię,
Pilnują drogi do Jeruzalem,
Kurzem obsypują swe stopy,
Strzegą Tajemnicy,
W kręgu zamyślonych postaci,
Zapomnę wszystko,
Na szczęście dla świata.
Monika A. Gąsiorek
Z tomiku „Imiona słów”