Teatr Polski zaprasza
do wzięcia udziału w cyklu warsztatów „Traviata: pogłosy. Kobiece warsztaty z
operą w tle”, które odbywać się będą w ramach Festiwalu Off Opera 2017.

Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkie chętne kobiety,
a w szczególności seniorki. Zgłoszenia (imię i nazwisko; data urodzenia; nr
tel.) oraz ewentualne pytania prosimy kierować na adres: smak.poznan@gmail.com.
Termin zgłoszeń upływa już dziś – 30 września!
Warsztaty, zbudowane w oparciu o ideę „twórczego słuchania
muzyki”, dotyczyć będą jednego z najbardziej znanych dzieł operowych Giuseppe
Verdiego oraz pierwowzoru – powieści „Dama Kameliowa” Alexandra Dumasa.
Zaproszone do udziału w zajęciach kobiety zanalizują fragmenty operowego
libretta oraz nagrania wybranych arii „Traviaty”.
Koncert finałowy „Kobiecych warsztatów z operą w tle”
odbędzie się 12 października 2017r. o godz. 19.00 na Scenie STA.
„Dama Kameliowa” przez dziesiątki lat była jedną z
najchętniej grywanych ról kobiecych w teatrze. To opowieść o miłości i
poświęceniu, o salonowych konwenansach i brzemieniu wystawnego życia, o stracie
ukochanej osoby, wielkiej samotności, smutku i upokorzeniu. Podczas zajęć każda
z uczestniczek spróbuje spojrzeć na postać Violetty i Małgorzaty przez pryzmat
własnych doświadczeń. Istnieje nieskończona ilość powiązań ich dziejów z
historiami każdej z nas. W pełnej sentymentów wyprawie w przeszłość muzyka
operowa odegra kluczową rolę − stanie się wehikułem czasu, ożywi uczucia i
wspomnienia. Zarejestrowane przez kamerę osobiste wypowiedzi uczestniczek
stworzą współczesną, pogłębioną psychologicznie postać „Traviaty”. Staną się
one integralną częścią reżyserowanego koncertu, który zakończy cykl warsztatów.
Zajęcia poprowadzi aktorka Teatru Polskiego − Barbara
Krasińska. Pomogą jej w tym kuratorka projektu – Zuzanna Głowacka – oraz
operator filmowy Rafał Jerzak. Warsztaty odbywać się będą w godzinach
popołudniowych w dwóch pierwszych tygodniach października. O dokładnym
harmonogramie uczestniczki zostaną poinformowane drogą mailową.
Off Opera 2017 to już trzecia edycja innowacyjnego
projektu popularyzującego muzykę klasyczną oraz teatr operowy w otwartej
przestrzeni miejskiej. Wcześniejsze edycje festiwalu realizowane były pod nazwą
Festiwal Opera Know-how − edycje: 2014 i 2015. Projekt wskrzesza ideę
publicznego teatru operowego, dostępnego dla każdego odbiorcy, a także
realizowanego przez wykonawców amatorów.
Festiwal organizowany jest przez założone w 2014 roku
Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury działające na rzecz aktywizacji
kulturalnej Poznania, uwzględniając potrzeby i pomysły młodych ludzi oraz
lokalnych wspólnot.