Deszcz,
Gdy
narodziły się słowa,
Wędrowiec
dla pierwszych dźwięków
niósł
wody ze źródeł,
Deszcz
dla
wędrowca słowa,
gdy
dłonie dotykały wody
długim
zdaniem
pośród
drogi
pierwszą
chwilą,
gdy
oddech ostatni
składał
w darze kropli.
Monika A. Gąsiorek
2011