„Rzeźba w stereo” – taka wystawa będąca prezentacją fotografii z kolekcji
Tomasza Bielawskiego otwarta zostanie w przyszły wtorek.

W ramach najnowszej wystawy w
Fotoplastykonie zaprezentowane zostaną stereofotografie ukazujące rzeźby z
najbardziej znanych muzeów i sal wystawienniczych na świecie, jak również te z przestrzeni
publicznej. Wystawa umożliwi zapoznanie się z interesującymi przykładami
rozproszonych po Europie i Stanach Zjednoczonych rzeźb, których wyróżnia
klasyczna proweniencja. Należą do nich np.:
– zabytki z Wenecji (rzeźby z pałacu
Dożów, weneckiego Arsenału, placu św. Marka),
– rzeźby Rzymu (Galerii Borghese,
Muzeum Narodowego,
– obiekt z Bazyliki św. Piotra na
Watykanie),
– dzieła z Galerii Uffizi we Florencji,
– zabytki Narodowego Muzeum
Archeologicznego w Neapolu,
– rzeźby z petersburskiego Ermitażu,
– rzeźby ustawione w nowojorskim
Central Parku,
– nagrobki z cmentarza Green-Wood.
Rzeźby, zazwyczaj zatracające właściwe
sobie oddziaływanie na fotografiach, w przypadku reprodukcji na stereoparach
zyskują nowe życie – trójwymiarowe medium umożliwia pełne wyobrażenie
przestrzeni, w której się znajdują. Oglądając ekspozycję w Fotoplastykonie Poznańskim
mamy możliwość zapoznania się z wybitnymi antycznymi i klasycystycznymi
dziełami sztuki, przedstawionymi we właściwy im, plastyczny sposób.
Wystawy w Fotoplastykonie Poznańskim –
przypominamy – organizowane są we współpracy z Wydawnictwem Miejskim Posnania.
podsumowanie:
10 maja 2016 w Fotoplastykonie
Poznańskim, który znajduje się w Galerii Miejskiej otwarta zostanie wystawa „Rzeźba
w stereo”.  Bielty: 5 zł – normalny i 2
zł – ulgowy. Wystawa ta czynna będzie do 19 czerwca.
Natalia Mikołajska