W ramach Poznańskiej Akademii Senioralnej spotykamy się w każdy poniedziałek, aby pierwszą część potraktować teoretycznie w formie panelu dyskusyjnego, później mamy fundowany obiad i na zakończenie tematyczny koncert.

40 lat powstania NSZZ Solidarność to dobry moment, aby powspominać, ale nie z akcentami martyrologicznymi. Nie będzie to uroczystość w formie akademii, która zastępuje pamięć i jej świadectwo. Może uda się zaprosić Macieja Musiała, Henryka Krzyżanowskiego, Jacka Kasprzyckiego oraz Ryszarda Liminowicza, którzy czynnie uczestniczyli w narodzinach Panny S.

Ich intensywna, wyczerpująca działalność szła w parze z przedziwnymi działaniami (a nawet sukcesami) u władz. Czego nie mogę powiedzieć o sobie. Biernie się przyglądałem, ale już nie byłem współpracownikiem Gazety Poznańskiej z nagłówkiem Organ KW PZPR.

Na zakończenie koncert Małgorzaty Bratek. Może przypomni nam pieśni jakie śpiewała (Modlitwa, Kiedym stawił się) z I Festiwalu Piosenki Prawdziwej Zakazane Piosenki w gdańskiej Olivii. Jako jedyna z poznańskiego środowiska została zaproszona przez szefa artystycznego Macieja Zembatego. Śpiewała obok Jacka Fedorowicza, Marka Grechuty, Jacka Kaczmarskiego, Jonasza Kofty, Jana Tadeusza Stanisławskiego, Andrzeja Rosiewicza, Piotra Szczepanika, Leszka Wójtowicza, Marcina Wolskiego i Macieja Zembatego.

Jeśli macie Szanowni wśród swoich znajomych osoby, które w roku 1980 czynnie działały w strukturach NSZZ Solidarność, proszę abyście zachęcili działaczy i delegatów na Zjazd i przybyli na nasze spotkanie w poniedziałek 7 września o godz.15:00 w Jeżyckim Centrum Kultury przy ul. Jackowskiego 5/7 (vis a vis Starostwa Powiatowego).

Krzysztof Wodniczak