Jeszcze na razie duszne

Jeszcze przez chwile zastałe

Stojące jakby w oczekiwaniu

Jeszcze przez chwilę odległe

Lecz już zbudzone ze snów

Już obudzone w codzienności

Wiersze oczekiwania

ukryte i czekające

tej chwili w której nikt nie zauważył

oprócz ciebie

stojącego

przed pierwszym krokiem

wędrowca

ruszając w niepewności

w posadach

dni.

Monika A. Gąsiorek

(26.05.2011)