Nieprzerwanie od dziewięciu lat odbywa się festiwal filmowy pod nazwą Festiwal Niezależnej Twórczości Filmowej Osób Dojrzałych „Wyścig Jaszczurów”. W roku 2019 odbędzie się po raz dziesiąty i jak na okrągłą datę przystało, organizator festiwalu – Polskie Towarzystwo Artystów, Autorów i Animatorów Kultury PTAAAK, chce zaakcentować ten jubileusz, poprzez szereg działań.

Przegląd konkursowy odbędzie się w dniach 9 i 10 grudnia br., w Kinie MUZA po remoncie (Poznań, ul. Św. Marcin 30) w sali nr 2 (kanapowej). Drugi dzień przeglądu konkursowego zakończy się głosowaniem widzów na wybrany film oraz uroczystą galą, podczas której zostaną nagrodzeni zwycięscy autorzy prac.

Obok przeglądu, równolegle nastąpi ocena prac fotograficznych, nadesłanych na adres siedziby Stowarzyszenia PTAAAK. Zapraszamy zatem do nadsyłania filmów i fotografii na konkurs. Ostateczny termin nadsyłania prac mija 25 listopada o północy. O zachowaniu terminu będzie decydowała data stempla pocztowego.

W tym terminie film lub fotografia musi być dostarczona do odpowiedniej komisji festiwalowej, gdzie nadesłane prace zostaną poddane ocenie w zakresie kryteriów regulaminowych. Jednak przez ostatnie dziewięć lat, to widzowie wybierali film zdobywający Grand Prix. Poza widownią działała komisja złożona z młodych ludzi, najczęściej studentów, którzy również wybierali swój typ filmowy do nagrody.

Zgłoszenie prac powinno zawierać Kartę zgłoszenia filmu lub fotografii.

Organizatorzy festiwalu uprzejmie proszą o nadsyłanie prac na płytach DVD lub na pendrive’ach, jednocześnie zastrzegają, iż nośniki te nie będą zwracane, gdyż stanowić będą materiały archiwalne.

Jak co roku, warto przypomnieć iż warunkiem zasadniczym jest granica wieku dla twórcy dzieła. Jest to wiek od 60 lat wzwyż. Jeżeli dzieło przygotował zespół twórców, to co najmniej jeden z twórców musi mieć skończone 60 lat.

Utwory zgłoszone na festiwal nie mogą być realizacjami komercyjnymi, dopuszcza się jednak prace realizowane przez niezależnych producentów i fotografików, które finansowane są lub współfinansowane ze środków publicznych.

Filmy i fotografie nie mogą mieć charakteru promocyjnego lub reklamowego i muszą to być prace wyłącznie powstałe po roku 2005 r.

Czas trwania filmu nie może przekraczać 60 min.

Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 filmy i 5 fotografii lub 3 cykle zdjęć.

Organizatorzy nie pobierają żadnych opłat za zgłoszenie filmu lub fotografii.

Organizator festiwalu Towarzystwo PTAAAK powołuje dwie komisje kwalifikacyjne (jedną dla filmów, drugą dla fotografii) celem weryfikacji zgodności zgłoszonych prac z regulaminem oraz wyeliminowania prac o niskich walorach artystycznych, a także nie spełniających wymogów technicznych. Autor zgłaszający film lub fotografie na festiwal wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatną prezentację podczas projekcji konkursowej i innych imprez promujących festiwal. Ponadto wyraża również zgodę na emisję 1,5 minutowego fragmentu filmu w telewizjach regionalnych i ogólnopolskich w celach promocyjnych festiwalu „Wyścig Jaszczurów”.

W roku 2017 wprowadzono możliwość zgłoszenia do przeglądu konkursowego krótkiego filmu nakręconego za pomocą smartfonu. Są one coraz bardziej popularne, a filmowanie za pomocą tego urządzenia jest bardziej dostępne dla niemal każdego użytkownika.

Festiwal Niezależnej Twórczości Filmowej Osób Dojrzałych, to impreza zauważana bardziej w lokalnym środowisku seniorów. Wynika to ze skromnego budżetu przyznawanego na ten cel przez miasto Poznań. Nie znaczy to jednak, że nie spełnia oczekiwań seniorów – artystów, osób wrażliwych na otaczające nas zjawiska społeczne. Wypełnia w ten sposób niszę artystyczną i z pewnością jest potrzebny.

Wkrótce więcej szczegółów o X edycji festiwalu podczas konferencji prasowej. O terminie konferencji organizatorzy poinformują w osobnym komunikacie. Serdecznie zapraszamy.

 

Filmy należy zgłaszać pod adresem: POLSKIE TOWARZYSTWO ARTYSTÓW, AUTORÓW, ANIMATORÓW KULTURY PTAAAK, os. Wichrowe Wzgórze 17 m. 2, 61-676 Poznań.

Fotografie należy zgłaszać na adres mailowy: h-dymalski@wp.pl do p. Hieronima Dymalskiego.