Ktoś odpowiada niepytany

Można się do tego przyzwyczaić…

Miliony myśli

Dróg do mądrości

Szepcą… krzyczą

Można się do tego przyzwyczaić?

Podobno – Forma

Podobno – Wiara

Nakaz

Odczuwanie wzoru

Nie, nie można się do tego przyzwyczaić

Przyzwyczajenie czyni niewolnikiem

Nie, nie można…

Można jedynie bardziej

i mocniej szukać.

Monika A. Gąsiorek

(2018)