Uniwersytet im. Adama Mickiewicza zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Kultura i sztuka Młodej Polski oraz II Rzeczypospolitej”. Wydarzenie adresowane jest do studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz osób zainteresowanych tematyką kultury i sztuki doby Młodej Polski oraz II Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedstawiamy poniżej proponowane obszary tematyczne wystąpień:

 • Filozofia epoki, czasy idealizmu, irracjonalizmu oraz intuicjonizmu; twórczość filozofów dekadentyzmu: Arthur Schopenhauer, Fridrich Nietsche, Henri Bergson oraz dwudziestolecia międzywojennego: Sigmund Freud, Alfred Adler

oraz Carl Gustav Jung;

 • Sztuka Młodej Polski, analiza i ocena kierunków, prądów oraz nurtów epoki: naturalizm, dekadentyzm, symbolizm, parnasizm, secesja, impresjonizm, ekspresjonizm, franciszkanizm, a także neoklasycyzm;
 • Twórczość czołowych przedstawicieli czasów Młodej Polski:

Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Jan Kasprowicz, Władysław Reymont, Stefan Żeromski, Gabriela Zapolska, Stanisław Wyspiański, Bolesław Leśmian oraz Leopold Staff;

 • Ugrupowania artystyczne w czasach dwudziestolecia międzywojennego:

działalność Skamandera, Awangardy Krakowskiej, Teoria Czystej Formy oraz Druga Awangarda;

 • Twórczość czołowych przedstawicieli dwudziestolecia międzywojennego:

Stefan Żeromski, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Maria Dąbrowska, Julian Tuwim, Konstantu Ildefons Gałczyński oraz Jarosław Iwaszkiewicz;

 • Bohaterowie literatury młodopolskiej oraz dwudziestolecia międzywojennego;
 • Ważne motywy w literaturze i sztuce epoki Młodej Polski oraz dwudziestolecia międzywojennego;
 • Wybrane wzorce i antywzorce Młodej Polski – spór między artystami a filistrami;
 • Czasopiśmiennictwo w czasach Młodej Polski oraz II RP;

Opłata za czynny udział w konferencji wynosi:

 • 100 zł dla osób spoza UAM
 • dla studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych UAM udział jest bezpłatny.

Uprzejmie informujemy, iż zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: https://goo.gl/forms/JetZ0UdcyPT3nfdE2. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt poprzez portal Facebook lub drogą mailową: kongres@amu.edu.pl.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kultura i sztuka Młodej Polski oraz II Rzeczypospolitej” odbędzie się w środę 16 maja 2018 roku o godz. 9:00 na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ul. Fredry 10). Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.kongres.amu.edu.pl.

Michał Sobkowiak