Autor: Beata Janusz
Autor: Beata Janusz
Autor: Beata Janusz
Autor: Beata Janusz
Autor: Beata Janusz
Autor: Beata Janusz
Autor: Beata Janusz
Autor: Beata Janusz
Autor: Beata Janusz
Zdjęcie z archiwum Beaty Janusz – przedstawia autorkę i jedną z jej prac