Pozostawiłeś pamięć potomnym,

Ty – który ryngraf zaszyłeś w płaszczu.

Będąc wyklętym – byłeś niezłomny,

nie pozwoliłeś innym się zaszczuć.

Ty – który ryngraf zaszyłeś w płaszczu,

chciałeś zostawić choć ślad po sobie.

Nie pozwoliłeś innym się zaszczuć,

chcąc komunizmu pladze zapobiec.

Chciałeś zostawić choć ślad po sobie;

grobu i krzyża ci poskąpiono.

Chcąc komunizmu pladze zapobiec,

wierzyłeś nadal w Boga i honor.

Grobu i krzyża ci poskąpiono.

Chociaż Ojczyzna nie była matką,

wierzyłeś nadal w Boga i honor,

by pokolenia następne natchnąć.

Chociaż Ojczyzna nie była matką,

pozostawiłeś pamięć potomnym.

By pokolenia następne natchnąć,

będąc wyklętym – byłeś niezłomny.

© Danuta Zofia Buks

Kępno, 1.03.2018 r.