Pozmieniane,

Pozbierane,

Płonące,

Żar staje się

Światłem

i strumieniem,

Pozmieniane ogniem,

Pozamieniane

piękne

są słowa

milcząco światłych,

wypełnionych,

pełnych,

w czarach, jak soki

z drzewa życia,

jak kora – skóra

w dotyku wiernym,

piękne

są słowa

ponad burzą

płonące.

Monika A. Gąsiorek