Jeszcze tylko do niedzieli przyjmowane są zgłoszenia prac do ósmej edycji festiwalu „Wyścig Jaszczurów”, który promuje twórczość osób dojrzałych „60+”.

„Kropla drąży skałę” – to znane przysłowie dobrze ilustruje zjawisko utrwalania się Festiwalu Niezależnej Twórczości Filmowej i Fotografii Osób Dojrzałych „Wyścig Jaszczurów” wśród innych wydarzeń kulturalnych czy imprez cyklicznych.

Przegląd filmów i fotografii, które zostaną przekazane do konkursu odbędzie się 7 i 8 grudnia po raz ósmy w poznańskim kinie Muza.

Pozycja „Wyścigu Jaszczurów” na tle podobnych zdarzeń nie jest jeszcze może mocno ugruntowana, jednak z roku na rok coraz bardziej jest dostrzegana przez środowisko osób, dla których jest ona dedykowana. Intencją Polskiego Towarzystwa Artystów, Autorów, Animatorów Kultury PTAAAK – organizatora festiwalu jest stałe podnoszenie poziomu artystycznego zgłaszanej do przeglądów konkursowych twórczości filmowej i fotograficznej.

Zarówno twórcy dzieł filmowych jak i fotografii oraz odbiorcy prezentacji konkursowej, to w większości osoby „60+”. Ludzie, którzy niejedno w życiu już przeszli i mają wiele do przekazania innym. Barierą może być tylko kwestia wrażliwości artystycznej.

Organizator festiwalu dostrzegając potrzebę szkolenia warsztatu filmowców – amatorów już w roku ubiegłym zaplanował otwarte spotkanie z reżyserem Stefanem Mroczkowskim, prowadzono również – poza podstawową ocena konkursową – ocenę przez osoby młode, którzy tworzyli jury studenckie.

W roku bieżącym planowane jest wprowadzenie zupełnie nowej kategorii filmowej jaka są krótkie filmy kręcone za pomocą smartfonów, coraz bardziej popularne, a filmowanie za pomocą tego urządzenia jest bardziej dostępne dla niemal każdego użytkownika. Systematyczność i konsekwencja w realizacji planu – nic lepiej nie robi dla wzrostu i wartości artystycznej festiwalu filmowego. Pamiętać należy, że wartością nadrzędną jest samo zdarzenie lub dzieło, a nie jego twórca lub pomysłodawca. Kropla drąży skalę przez to, że jej długotrwałe działanie przynosi zawsze dobre efekty.

 

Główne założenia regulaminu

Jak przewiduje regulamin w pokazie konkursowym mogą uczestniczyć filmy i fotografie zrealizowane przez autorów, którzy w dniu zgłaszania filmu lub fotografii mają ukończone co najmniej 60 lat. W przypadku pracy zbiorowej przynajmniej jeden z twórców musi mieć ukończone 60 lat. Dzieła zgłoszone na festiwal nie mogą być realizacjami komercyjnymi, dopuszcza się jednak prace realizowane przez niezależnych producentów i fotografików, które finansowane są lub współfinansowane ze środków publicznych. Filmy i fotografie nie mogą mieć charakteru promocyjnego lub reklamowego i muszą to być prace wyłącznie powstałe nie wcześniej niż 2006 r. Czas trwania filmu nie może przekraczać 60 min. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 filmy i 10 fotografii lub 3 cykle zdjęć.

Nowością od VIII edycji festiwalu jest kategoria filmów sporządzonych za pomocą telefonu. Filmy w tej kategorii nie mogą przekraczać 30 minut.

Termin nadsyłania prac wraz z kartą uczestnictwa upływa 26 listopada br. Filmy i fotografie należy przesyłać na adres: Polskie Towarzystwo Artystów, Autorów, Animatorów Kultury PTAAAK ,ul. Jackowskiego 5/7, 60-508 Poznań. Organizator nie pobiera żadnych opłat za zgłoszenie filmu lub fotografii.

Organizator festiwalu powołuje dwie komisje kwalifikacyjne (jedną dla filmów, drugą dla fotografii) celem weryfikacji zgodności zgłoszonych prac oraz wyeliminowania prac o niskich walorach artystycznych, a także niespełniających wymogów technicznych. Autor zgłaszający film lub fotografie na festiwal wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatną prezentację podczas projekcji konkursowej i innych imprez promujących Festiwal. Ponadto wyraża również zgodę na emisję 1,5 minutowego fragmentu filmu w telewizjach regionalnych i ogólnopolskich w celach promocyjnych festiwalu „Wyścig Jaszczurów”.

Wyniki siedmiu edycji festiwalu „Wyścig Jaszczurów” wykazały, że idea, jaka mu przyświeca jest nośna. Dzięki temu przedsięwzięciu pojawiło się wielu znakomitych realizatorów filmowych i wybornych fotografików, którzy dopiero na „Jaszczurach” zadebiutowali.

 

Bogusław Krupski – dyrektor festiwalu

Krzysztof Wodniczak – prezes Towarzystwa PTAAAK