Poznańskie Towarzystwo
Przyjaciół Fortyfikacji zaprasza na Wieczór Historyczny w Starej Prochowni,
który poprowadzi prof. dr hab. Jerzy Stiller. Temat wykładu: „XIX – wieczne
fortyfikacje Poznania. Historia i współczesność”.

Przedmiotem spotkania będzie prezentacja genezy podjęcia
decyzji o otoczeniu w XIX wieku Poznania stałymi fortyfikacjami ceglano –
ziemnymi, historia ich budowy oraz konsekwencje jakie ich budowa przyniosła dla
współczesnego funkcjonowania miasta. Bogato ilustrowana prezentacja przypomni
wygląd nie istniejących już umocnień, oraz to co z nich pozostało do naszych
czasów.
Wieczór Historyczny odbędzie się 29 września 2017r. o godz.
19:00 w Jeżyckim Centrum Kultury przy ul. Jackowskiego 5-7 w Poznaniu.
Michał Sobkowiak