Gromadzi się krąg
W nim ciemność i
jasność
Cisza i znaczenie
Tam moc
i głowa Wybrańca nad
gwiezdnym wzorem
A z niego jakby z
wosku ludzie
i jakby z wosku
księgi
a z nich jakby tylko
ludzie
gdy topi się świeca
na stole nocy
i gromadzi nas Krąg
wierny niczym znak
na niebie Proroków
pustynny czas burzy
i wierność
dniom i nocom przy
ogniskach
Krąg
Monika A. Gąsiorek
2012