Spotkali się przypadkiem
Pisarz – ekonomista ludzkich przeżyć
Profesor – filozof rozgramiający
sztukę
w towarzystwie
dziewczyny – matki urzędniczki
rozszczepianej rzeczywistości
drążyli życie, które idzie na
przemiał
przy dawno już wypitej kawie
świat dudnił obok
aksjomatów nie dając
mieszali fakty i znaczenia
przeszłość z przyszłością
i wyszło na to,
że tyko duch uciemiężony
może rwać się do wolności
i stwarzać na nowo
bycie tu i teraz
w swej POTENCJALNOŚCI

Elwira Białek-Kaźmierczak
lipiec 2017

Elwira
Białek-Kaźmierczak – studiowała filozofię na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Studia ukończyła pracą magisterską pod kierunkiem prof.
dr hab. Romana Kubickiego. W latach 1999-2013 współpracowała z pisarzem
Andrzejem Górnym. Między innymi prowadząc literacką stronę internetową i
zbierając materiały do powieści „W drogę”. Dzięki tej współpracy opublikowała
wiersze Piotra Chrystyniaka – licealisty z Torunia, zaangażowanego w działania
opozycyjne, który zginął tragicznie w 1987 roku. Współpracowała też z pisarzem,
podróżnikiem dr Mieczysławem Kurpiszem. W 2015 roku ukończyła edytorstwo na
Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

Pisze,
bo: „słowa przechodzą przeze mnie – po prostu pojawiają się i trzeba je
zapisać”.
Z miłości
żona Roberta, powołana do matkowania: Julii, Mariannie i Emmie.