Czy wiesz dlaczego
nazywają mnie Demonem?
Straciłem wzrok, patrząc
prosto w słońce,
Zamieniłem moje usta
w pustynie,
Zbyt częstym płonęły
wyznaniem,
Na zawsze kolana
moje złamane winą,
Czy wiesz dlaczego
nazywają mnie Demonem?
Bo milkną, gdy
przechodzę obok,
Usta Jego,
Czy wiesz dlaczego
nazywają mnie Demonem?
Straciłem wzrok
patrząc prosto w słońce…
Monika A. Gąsiorek
Z tomiku „Obietnica
Czas Próby”