Instytut Rozwoju
Aktywności zaprasza do udziału w konkursie na miniatury literackie „Polski Odys”
wszystkie osoby w wieku 50+, które piszą opowiadania, dzienniki, pamiętniki czy
reportaże i chcą odkryć przed światem swoją twórczość.

Nasz konkurs jest
pretekstem do wyciągnięcia z szuflad tekstów literackich różnej maści. Chcemy,
aby ujrzały one światło dzienne. Tematyka tekstów jest dowolna. Mogą być to
wspomnienia z dawnych lat, opowieści fikcyjne, historie rodzinne, reportaże,
groteski – wszystko co kłębi się w głowie, niech kłębi się na papierze. My z
wybranych treści we współpracy z twórcami i aktorami stworzymy wspólne dzieło,
które wystawimy na Dużej Scenie Teatru Polskiego w Poznaniu – najdłużej
nieprzerwanie działającego Teatru w Polsce od 1875 roku. To będzie szansa nie
tylko na stworzenie scenariusza, ale również na obserwowanie i uczestniczenie w
teatralnym procesie twórczym na każdym jego etapie wraz z profesjonalistami

– twierdzą organizatorzy konkursu.
Przedmiotem konkursu jest wysłanie pracy literackiej nieprzekraczającej
pięciu stron znormalizowanego maszynopisu (interlinia 1,5 wiersza). Wśród
zgłoszeń zostanie wyłoniona grupa 8-12 osób, które w ramach nagrody wezmą
udział w warsztatach pisania scenariusza teatralnego (lipiec-październik 2017)
pod okiem doświadczonego prowadzącego. W trakcie tych dziesięciu spotkań organizatorzy
zbierać będą materiały, uczyć komponowania scenariusza i ćwiczyć umiejętności
prowadzenia historii tak, aby była jeszcze bardziej interesująca dla
czytelników. Na bazie powstałego tekstu zrealizowany zostanie pokaz w Teatrze
Polskim w Poznaniu w październiku 2017 roku.
Ostateczny termin składania prac upływa dnia 19 czerwca 2017
roku. Natomiast ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 30.06.2017r.
Formularz, wydrukowaną miniaturę literacką oraz wersję
elektroniczną (na nośniku CD) należy wysłać na adres:
Instytut Rozwoju Aktywności
ul. Jackowskiego 5/7
60-508 Poznań
zamiast płyty CD można pracę konkursową wysłać mailowo na
adres polskiodys@instytutrozwoju.edu.pl
Michał Sobkowiak