X Metafory Rzeczywistości 2017


Teatr Polski w Poznaniu
oraz Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu zapraszają do udziału w
konkursie „Metafory Rzeczywistości”, na dramat oraz na sceniczną formę muzyczną,
pod hasłem „Where is my vote? / Gdzie jest mój głos?”.
 

Autor: Mieczysław Wasilewski

Metafory Rzeczywistości – konkurs dramaturgiczny organizowany
od 2008 roku w Teatrze Polskim w Poznaniu w roku 2017 obchodzi swój jubileusz.
W ramach X edycji Teatr Polski w Poznaniu oraz Teatr Wielki im. Stanisława
Moniuszki w Poznaniu zapraszają do udziału w konkursie, którego tematem jest hasło
z plakatu Mieczysława Wasilewskiego: Where is my vote? / Gdzie jest mój głos?
W 2016 roku konkurs zmienił swoją formułę – stał się
konkursem tematycznym, zamiast trzech zostało wyłonionych pięciu finalistów, a
czytania sceniczne odbywały się w nieoczywistych przestrzeniach teatralnych
(np. pod sceną obrotową, w sali prób i kuchni aktorskiej, w Piwnicy pod Sceną
czy w ciężarówce). W tym roku idziemy krok dalej. Do współpracy zaprosiliśmy
Operę Poznańską, co zaowocuje obecnością w finale pięciu dramatów oraz dwóch
scenicznych form muzycznych.
Konkurs podzielony jest na trzy etapy. Podczas pierwszego
etapu autorzy zgłaszają własne, wcześniej niepublikowane i niewystawiane
dramaty oraz sceniczne formy muzyczne. Termin nadsyłania dramatów upływa 31
maja 2017. Jury, spośród nadesłanych utworów, wybierze pięć dramatów oraz dwie
formy muzyczne do 30 czerwca 2017.
Drugim etapem projektu jest przystosowanie wybranych tekstów
oraz form muzycznych do wymogów sceny.
Etap trzeci polega na zaprezentowaniu dramatów w formie
czytań scenicznych i form muzycznych w Teatrze Polskim w Poznaniu oraz w
Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu 21 i 22 października 2017.
Finał konkursu będzie miał miejsce 22 października 2017 w Teatrze Polskim w
Poznaniu. Tego dnia odbędzie się głosowanie i przyznanie:
– trzech nagród pieniężnych dla dramatu: Nagrody Prezydenta
Miasta Poznania (25 000 zł), Nagrody Dziennikarzy (5 000 zł) oraz Nagrody Jury
Społecznego (5 000 zł).
– dwóch nagród dla scenicznej formy muzycznej: Nagrody
Marszałka Województwa Wielkopolskiego (10 000 zł) oraz Nagrody Opery, którą
stanowić będzie realizacja zwycięskiej formy scenicznej w ramach Laboratorium
Operowego.
Więcej informacji na stronie www Teatru Polskiego w Poznaniu.

Możliwość komentowania została wyłączona.