Nieruchomy dzień pustką godzin
kołysze
w dalekich powiatach marzeń
mocno i głośno śpiewam
w świecie nierealnym wypranym z trosk
tam pełno ciebie i twojego ciepła
Każda radość ma twój głos i imię
i nie wiem co to nienawidzić i
cierpieć
gdy jesteś ze mną a ja przy tobie
dorywcze szczęście światłem gwiazd
ptaków lotem
Dzień i noc – przewodni motyw
Jestem cieniem i światłem
szeptem w oddechu zakochanych warg
wyścielonych żarem
cisza umyka w srebrnej cieczy
wymarzonego snu
Niebo pochłania słupy powietrza
drżeniem wielkich zwierciadeł
szkicując słowo miłość
siła i moc
w magicznym kręgu czasu…


Jolanta Szkudlarek „Lilia”
27.02.2017r., godz.23.32