Ten sympatyczny ptak znajduje się w herbie Słubic oraz
Frankfurtu nad Odrą.

Fot. Bartosz M. Kaj