12 lutego o g. 20.00 Teatr
Polski w Poznaniu zaprasza na spektakl „Krakowiacy i Górale” w reż. Michała
Kmiecika, na który bilety będą kosztowały 20 zł. Przedstawiciele Teatru będą
wdzięczni, jeżeli pozostałą część ceny biletu zechcą Państwo wrzucić do puszek,
do których Stowarzyszenie „Lepszy Świat” będzie zbierać fundusze na pomoc
uchodźcom z Syrii.

Puszki będą stały w kasie Teatru od 27 stycznia oraz w foyer
w dniu 12 lutego. Zebrane pieniądze zostaną wpłacone na konto Polskiego Centrum
Pomocy Międzynarodowej, a następie przekazane na pomoc uchodźcom syryjskim w
Libanie.
Wśród celów PCPM są:
– zapewnienie uchodźcom z Syrii dachu nad głową,
– zapobieżenie bezdomności i szybkiemu ubożeniu uchodźców,
– przedłużenie okresu ich bezpiecznego i godnego pobytu na
uchodźstwie w Libanie,
– zmniejszenie materialnego obciążenia ponad 1000 rodzin
libańskich, udzielających bezpłatnej gościny lub wynajmujących mieszkania
uchodźcom syryjskim.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:
http://pcpm.org.pl/pomoc-humanitarna/liban-pomoc-dla-uchodzcow-syryjskich.
Michał Sobkowiak