Tych czworo – Krzysztof
Wodniczak, Barbara Kaczmarek, Farida i jej mąż Americo – okazali się dobrymi
śpiewakami, dla których pieśni patriotyczne i wojskowe nie stanowią tabu.
 

Fot.
Stanisław Wróblewski

W poznańskim Teatrze Polskim odbył się koncert Poznańczycy do
śpiewu, w którym ten na zdjęciu kwartet miał swoją ważną rolę do wykonania.
Śpiewali wspólnie z 300 osobową publicznością m.in. takie pieśni jak
Marsylianka Wielkopolska, Rota (obie kompozycji Feliksa Nowowiejskiego), O mój
rozmarynie, Przybyli ułani pod okienko… czy utwory ze Śpiewnika powstańczego.
Aktorzy prowadzili na zasadzie „zapiewajły”, muzycy akompaniowali, aby wszyscy
czuli powstańczą nutę.
Utwory te stanowią piękną lekcję polskiej historii. Pieśni
patriotyczne potrafią nas wzruszyć do łez i obudzić jakąś szlachetna część
naszej natury. Niniejsze piosenki przez pokolenia zachęcały do walki, dzisiaj
rozgrzewają w nas miłość do ojczyzny. Pieśni patriotyczne i żołnierskie są pamiątką
po ludziach, którzy oddali życie za wolną Polskę, dlatego musimy pielęgnować pamięć
o naszych pięknych pieśniach, gdyż one są czasami jedyna mogiłą poległych
bezimiennych żołnierzy.
Krzysztof Wodniczak