może
już czas
wpuścić
pokorę
otworzyć
drzwi
poczęstować
kawą
a
potem pochylić głowę
ukłonić
się światu
przestać
walczyć
z
przeznaczeniem
bo
kimże jestem
tylko
ułamkiem
niepozornym
istnieniem
Ewelina
Drzewiecka

Ewelina Drzewiecka mieszka w Poznaniu. Na papier
przelewa wszystkie swoje uczucia i emocje przez co odkrywa swoje wnętrze. Ważne
dla autorki jest to, że większość czytelników przekłada jej poezję na swoje
życie. I za to dziękuje z całego serca.