W połowie lat siedemdziesiątych XX wieku prace nad Planem
Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Poznania doprowadziły do
wykrystalizowania się koncepcji rozwoju pasmowego miasta na kierunku Północ –
Południe. Osią tego pasma miała być szynowa komunikacja zbiorowa, początkowo
tramwaj bezkolizyjny, później przebudowany na szybką kolej miejską. Do
realizacji wybrano północne pasmo rozwojowe i trasę tramwajową między Mostem
Teatralnym a Piątkowem i Moraskiem. Generalnym projektantem PST był Zygmunt
Nowak. Początek budowy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju nastąpił 5 lutego 1980
r. od rozpoczęcia robót przygotowawczych i przejęcia pierwszego terenu pod
budowę. 29 lipca 1980 r. nastąpiło wejście pierwszego wykonawcy na teren budowy
Zakres prac do wykonania był duży.

Na przełomie 1996 i 1997 r. kończono trwającą prawie 17 lat
budowę I etapu bezkolizyjnego Poznańskiego Szybkiego Tramwaju na trasie ul.
Roosevelta – os. Sobieskiego, długości 6,1 km. Na tej trasie powstało: 6 wiaduktów
drogowych, 2 wiadukty tramwajowe, wiadukt kolejowy, estakada długości 700 m, 3
kładki technologiczne, 3 kładki dla pieszych, 5 przystanków przesiadkowych pod
wiaduktami, prawie 13 km torów tramwajowych, pętla końcowa z przystankami dla
wysiadających i wsiadających oraz torami manewrowymi.
30 stycznia 1997 r. pojawiły się na trasie Poznańskiego
Szybkiego Tramwaju pierwsze wagony uruchomionej wówczas linii 14 (OS.
SOBIESKIEGO – Most Teatralny – Fredry – GWARNA – Św. Marcin – Most
Uniwersytecki – Roosevelta – OS. SOBIESKIEGO). Tego dnia pasażerowie byli
wożeni bezpłatnie. Tłok w wagonach był duży. Oficjalne przekazanie do
eksploatacji PST nastąpiło 31 stycznia 1997 r. na przystanku Kurpińskiego.
Pozwolenie na budowę drugiego etapu PST zostało wydane
21.12.2010 r. Roboty budowlane rozpoczęto w sierpniu 2011 r. Uroczyste otwarcie
ruchu na tym odcinku nastąpiło 1.09.2013 r. Nowy odcinek PST miał długość 2 km
i został zbudowany w miejscu torów kolejowych w wykopie wzdłuż ul. Roosevelta
(tzw. dziura toruńska) oraz w miejscu peronu 7 i częściowo 6 dworca Poznań
Główny. Przy Dworcu Zachodnim powstały zadaszone przystanki połączone ruchomymi
schodami z głównym tunelem dworcowym oraz pętla tramwajowa i łącznica do torów
tramwajowych na ul. Głogowskiej. Przy połączeniu ze starą trasą PST kolo Mostu
Teatralnego zbudowano tymczasowe przystanki. Niestety na nowej trasie nie
ukończono wówczas centralnego przystanku na poziomie -2 ronda Kaponiera.
Tramwaje na tym przystanku zaczęły zatrzymywać się dopiero 22.10.2016 r.
Jubileusz 20-lecia PST
Już w najbliższą niedzielę 29 stycznia zapraszamy wszystkich
poznaniaków na obchody 20-lecia trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. Z tej
okazji przygotowaliśmy dla naszych pasażerów szereg atrakcji.
godz. 13.00 – Uroczysta parada taboru
tramwajowego (początek z pętli tramwajowej na os. Jana III Sobieskiego, na
trasie PST)
godz. 13.30 – Przemówienie Prezydenta Miasta
Poznania Jacka Jaśkowiaka oraz Prezesa Zarządu MPK Poznań Wojciecha
Tulibackiego
godz. 13.45 – okolicznościowy, wyśmienity tort o
smaku malinowym z Cukierni Jagódka
godz. 14.00 – rozpoczęcie komunikacyjnej gry
miejskiej dla uczestników parady (szczegóły i regulamin poniżej)
Ponadto: występ Orkiestry Miasta Poznania przy MPK Poznań Sp.
z o.o. oraz okolicznościowa wystawa w Muzeum Komunikacji MPK Poznań.

Źródło: MPK Poznań