Z okazji przypadających dziś Mikołajek inaugurujemy w ramach “Zaułku Poezji” kącik zatytułowany WIERSZE I PIOSENKI DLA DZIECI DZIADKA
ZBYSZKA I JEGO PRZYJACIÓŁ, w ramach którego co jakiś czas będziemy prezentować twórczość adresowaną do najmłodszych.