Z okazji piętnastolecia
Reżyserii Dźwięku Instytut Akustyki UAM zaprasza na sympozjum naukowe dot.
reżyserii dźwięku.

W sobotę 10 grudnia 2016 roku w godzinach 11:30 – 17:30 w
Instytucie Akustyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Aula
Maximum) przy ul. Umultowskiej 85 w Poznaniu, odbędzie się sympozjum naukowe
dot. reżyserii dźwięku. W ramach sympozjum przedstawione będą referaty nt.
realizacji dźwięku w filmie, innowacyjnego systemu do rejestracji i separacji
źródeł dźwięku oraz najnowszych metod nagłaśniania koncertów i imprez plenerowych.
Sympozjum będzie połączone z uroczystością 15-lecia studiów na kierunku
Reżyseria Dźwięku prowadzonych przez Instytut Akustyki.
Na uroczystość organizatorzy zapraszają swoich absolwentów
oraz osoby zainteresowane tematyką reżyserii dźwięku. Warunkiem udziału w
spotkaniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: http://www.ia.amu.edu.pl/index.php?option=com_aicontactsafe&view=message&layout=message&pf=1&Itemid=90
.
Zwieńczeniem uroczystości będzie koncert zespołów, w których
występują studenci i absolwenci Instytutu Akustyki UAM.
Michał Sobkowiak