Środa na festiwalu „Poznań
Baroque 2016” to dwa koncerty: „Instrumentalne i wokalne medytacje Jana
Sebastiana Bacha” oraz „Fletowe bractwo księżniczki Anny Amalii”.

Bach zawsze jest Bachem. Przy całej odrębności jego
twórczości instrumentalnej i religijnej, łączy je zawsze coś, co nazywamy
bachowskim idiomem, a co powinniśmy nazywać bachowską tajemnicą. W jej
rozwikłaniu (zadanie beznadziejne) pomogą nam tym razem skrzypkowie: Cecilia
Bernardini i Fredrik From, kontratenor Carlo Vistoli oraz orkiestra Kore.
Wykonawcy:
Carlo Vistoli – śpiew
Cecilia Bernardini – skrzypce
Fredrik From – skrzypce
Orkiestra Kore w
składzie:
Marzena Biwo, Irma Niskanen, Anna Pokrzywińska, Aleksandra Radwańska,
Alicja Sierpińska – skrzypce
Jesenka Balic-Zunic – altówka
Louna Hosia – wiolonczela
Szilárd Chereji – kontrabas
Joanna Boślak-Górniok, Marianna Henriksson – klawesyny
Koncert „Instrumentalne i wokalne medytacje Jana Sebastiana
Bacha” odbędzie się 9 listopada 2016r. o godz. 18:00 w Sali Wielkiej Centrum
Kultury Zamek przy ul. Św. Marcin 80/82 w Poznaniu.
Następnie razem z grająca na flecie traverso Anną Besson i
towarzyszącą jej na klawesynie Marianną Henriksson przyjrzymy się czasom, gdy
władcy nie tylko słuchali muzyki, ale ją grali, a nawet komponowali.
Koncert „Fletowe bractwo księżniczki Anny Amalii” odbędzie
się 9 listopada 2016r. o godz. 20:30 w Sali Wielkiej Centrum Kultury Zamek przy
ul. Św. Marcin 80/82 w Poznaniu.
Michał Sobkowiak