Do 4 listopada 2016 można zgłaszać się do konkursu im. Heleny
Modrzejewskiej dla aktorek i aktorów na interpretację monologów szekspirowskich.
Przedstawiany konkursowy regulamin.
  

W celu upamiętnienia Heleny
Modrzejewskiej, aktorki światowej sławy, której talent i ofiarność, zaznaczyły
się istotnie w dziejach Teatru Polskiego w Poznaniu, powołuje on do życia
konkurs o nazwie: Modjeska Calling. 
REGULAMIN
§ 1
Organizatorem Konkursu jest Teatr Polski w Poznaniu.
§ 2
Konkurs adresowany jest do aktorek i aktorów
zawodowych, studentek, studentów, absolwentek i absolwentów publicznych oraz
niepublicznych szkół teatralnych, a także aktorek i aktorów bez
udokumentowanego wykształcenia aktorskiego, ale posiadających minimum 5-letnie
udokumentowane doświadczenie teatralne.
§ 3
Warunkiem zakwalifikowania do Konkursu jest nadesłanie
do 4 listopada 2016 roku zgłoszenia (zawierającego: imię, nazwisko, datę
urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, wykształcenie, szczegółowe informacje
o doświadczeniu teatralnym oraz wybrany monolog) na adres e-mail: paulina.skorupska@teatr-polski.pl.
§ 4
Jury, powołane przez dyrekcję Teatru Polskiego, do 10
listopada 2016 roku zdecyduje o zakwalifikowaniu kandydatek i kandydatów. Każda
z zakwalifikowanych osób otrzyma, na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy,
informację o przyjęciu zgłoszenia oraz harmonogram przesłuchań.
§ 5
Organizator zastrzega sobie prawo do konsultacji z
aktorkami i aktorami przed ostatecznym zakwalifikowaniem ich do Konkursu.
§ 6
Przesłuchania zakwalifikowanych osób odbędą się w
Teatrze Polskim w Poznaniu 5 grudnia 2016 roku.
§ 7
Lista 5-10 osób zakwalifikowanych do finału Konkursu
zostanie ogłoszona po przesłuchaniach 5 grudnia 2016 roku.
§ 8
Oceny wystąpień dokona jury powołane przez dyrekcję
Teatru Polskiego w Poznaniu.
§ 9
Aktorki i aktorzy zakwalifikowani do finału Konkursu
ponownie zaprezentują swoje monologi 7 grudnia 2016 roku.
§ 10
Jury przyzna jedną nagrodę główną w wysokości 10
000 zł.
§ 11
Kandydatkom i kandydatom zakwalifikowanym do finału
Konkursu Teatr Polski zapewnia 2 noclegi -“ z 5 na
6, a także z  6 n a 7 grudnia 2016 roku.
§ 12
Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie.