Wykładu
pod takim tytułem będzie można zupełnie bezpłatnie wysłuchać sobie jeszcze we
wrześniu w kawałku Francji, który mamy na Starym Rynku w Poznaniu.





















„Historia i znaczenie barw narodowych
Portugalii i Brazylii”
To – jak wiemy – wykład pani Elżbiety Dolińskiej. Pani Ela to z kolei lektorka języka portugalskiego w Domu Bretanii. We współpracy z Kołem Naukowym Portugalistów „Lusomundo”,
który działa sobie przy Instytucie Filologii Romańskiej UAM stworzyła ona cykl
„Portugalomania”. Są to powtarzające się – z większą bądź mniejszą
regularnością – wykłady otwarte nt. krajów portugalskojęzycznych. Cykl trwa już
rok a nawet trochę dłużej – pierwsze spotkanie wykładowe odbyło się 3 września 2015.
Podsumowanie:
W czwartek, 29
września 2016, o godz. 18.00
w Domu Bretanii na poznańskim Starym Rynku 37 (tel. 61 851 68 51) odbędzie się wykład nt barw
narodowych Portugalii i Brazylii. Wstęp
wolny.
Natalia Mikołajska