W tym przypadku myśląc
o toromistrzu nie chodzi nam o zawód pracownika odpowiedzialnego za szyny, lecz
o pociąg turystyczny z oferty Turystyki Kolejowej TurKol.pl.
 

Fot. TurKol.pl

Pociąg o nazwie „Toromistrz” zabierze pasażerów do Pleszewa.
Tam będzie można przesiąść się na pokład pociągu Pleszewskiej Kolei Lokalnej.
Nowa seria pociągów turystycznych to przejazdy z Poznania do stacji stycznej do
sieci wąskotorowej, wyprawa pociągiem wąskotorowym oraz powrót pociągiem
normalnotorowym do Stolicy Wielkopolski. Cena biletu za przejazd zawiera koszty
pociągu normalnotorowego oraz wąskotorowego. Bilety na „Toromistrza” dostępne
są tylko w sprzedaży internetowej na stronie TurKol.pl.
Trasa przejazdu: Poznań Główny – Środa Wielkopolska – Jarocin
Pleszew – Pleszew Miasto – Pleszew
– Jarocin – Środa Wielkopolska – Poznań Główny.
Przejazd na pokładzie pociągu normalnotorowego zaplanowano na
trasie z Poznania do Pleszewa, gdzie nastąpi przesiadanie pasażerów do pociągu
wąskotorowego, którym przejadą kilkukilometrowym odcinkiem do Pleszewa Miasto.
Na stacji docelowej pasażerowie skorzystają z dwugodzinnego czasu wolnego,
możliwe będzie także bezpłatne zwiedzanie zaplecza technicznego pleszewskiej
wąskotorówki zarządzanej aktualnie przez SKPL Kalisz. W ramach biletów
pasażerowie skorzystają także z przejazdu tą samą trasą w kierunku powrotnym –
do Pleszewa pociągiem wąskotorowym i dalej do Poznania pociągiem tradycyjnym.
Wyjazd z Poznania o godz. 11:00, powrót o 16:45.
Michał Sobkowiak