Są to typowo „miejskie” ptaki, które jednak zwykle nie są
lubiane przez mieszkańców z powszechnie wiadomych powodów. Niemniej trzeba im
oddać, że są naprawdę fotogeniczne.
Fot. Bartosz Kaj