A raczej tylko taka – nienawistna –
mowa. Na wykład pt. „Szerzymy i akceptujemy hejtowanie? Mowa nienawiści w
Polsce” zaprasza do Zamku w połowie stycznia 2016 Centrum Badań Migracyjnych
UAM.

Mowa
nienawiści to zjawisko, które polega na używaniu języka w celu rozbudzenia,
rozpowszechniania i usprawiedliwiania nienawiści i dyskryminacji, a także
przemocy wobec konkretnych osób czy grup. Akceptacja przez społeczeństwo mowy
nienawiści przyczynia się do:
  1. Utrwalania
    stereotypów.
  2. Mniejszej akceptacji
    przedstawicieli grup „hejtowanych”.
  3.  Przestępstw z nienawiści, choć nie zawsze
    tak się dziejeie.
Mowa
nienawiści przyjmuje różne formy, stąd też wynika częsta trudność w jej
jednoznacznym nazwaniu i rozpoznaniu.  Tymczasem
wykład będzie okazją do przyjrzenia się temu zagadnieniu. Przedstawiona bowiem zostanie
problematyka przeciwdziałania mowie nienawiści z uwzględnieniem informacji o
podstawowych instrumentach prawnych (tak prawa polskiego, jak i
międzynarodowego), praktyce ich stosowania, a także interesujących
rozstrzygnięciach sądowych dotyczących mowy nienawiści. Wykład poświęcony
będzie również najważniejszemu dylematowi związanemu z penalizowaniem mowy
nienawiści, czyli ograniczaniem swobody wypowiedzi osób szerzących publicznie
tego rodzaju treści, jak również wskazaniu najważniejszych zagrożeń związanych
z obecnością werbalnej nienawiści w przestrzeni publicznej.
Będzie
to część tylko cłego cyklu spotkań poświęconych tematyce uchodźczej i
migracyjnej organizowanych przez Centrum Badań Migracyjnych. Poprowadzi go dr
Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, która pracuje w Poznańskim Centrum Praw
Człowieka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN). Pani Ola specjalizuje
się w problematyce prawa antydyskryminacyjnego, prawa konstytucyjnego, zagadnieniu
konfliktu między wolnością słowa a mową nienawiści, jak również sprawiedliwości
okresu przejściowego i „praw pamięci”.
Podsumowanie:
w
Sali pod Zegarem poznańskiego CK Zamku z ul. Św. Marcin 80/82 (tel. 61 64
65 200), w środę, 13 stycznia 2016,
o godz. 18.00
odbędzie się wykład „Szerzymy i akceptujemy hejtowanie? Mowa
nienawiści w Polsce”. Wstęp wolny.
Natalia Mikołajska