Sejm i Senat RP przyjęły Uchwałę ustanawiającą
rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza.

W
uchwale senatorowie napisali m.in.:
Dnia 15 listopada 1916 r. zmarł Henryk
Sienkiewicz, którego dzieła są istotną częścią dziedzictwa kulturowego narodu.
W czasach zniewolenia pisał dla pokrzepienia serc, a Jego książki zbłądziły pod
strzechy. Kolejne odcinki powieści Sienkiewicza publikowane w czasopismach
gromadziły na wspólnej lekturze przedstawicieli wszystkich stanów. Wpływ języka
Sienkiewicza na współczesną polszczyznę trudny jest do przecenienia, a Jego
książki od chwili publikacji na zawsze weszły do podstawowego kanonu literatury
polskiej. Poprzez swoją twórczość, publicystykę i działalność społeczną Henryk
Sienkiewicz budził świadomość narodową, uczył dumy z polskości, umiłowania
ojczyzny i zdolności do poświęceń. Był i jest ambasadorem polskości, m.in. za
sprawą niosącej uniwersalne wartości powieści „Quo vadis”, która dziś, w chwili
zderzenia cywilizacji, zyskuje dodatkowe, współczesne znaczenie.
Stulecie
śmierci pisarza nie jest jednak jedyną znacząca rocznicą w tym – 2016 –  roku. Bowiem, jeśli chodzi o samego Henryka Sienkiewicza,
przypada tu też: po pierwsze 110 rocznica przyznania pisarzowi Nagrody Nobla, ;po
drugie 170 rocznica urodzin i po trzecie 120 rocznica książkowego wydania „Quo
vadis”. 
W
uzasadnieniu ustanowienia jubileuszowego Roku jest ponadto mowa o „zasługach
dla Narodu i nieocenionym udziale w odrodzeniu Polski”. Poza tym czytamy tam: Henryk Sienkiewicz to wielki pisarz, którego
powieści historyczne podtrzymywały ducha kolejnych pokoleń Polaków w czasach
narodowych niedoli. To również pierwszy Polak uhonorowany Nagrodą Nobla w
dziedzinie literatury za całokształt twórczości i „rzadko spotykany geniusz,
który wcielił w siebie ducha narodu
.
Za
swoje obywatelskie zasługi dla Ojczyzny Henryk Sienkiewicz przez współczesnych
mu zwany był „Hetmanem Duchowym Polaków”, natomiast za etos dobroczynności –
„Wielkim Jałmużnikiem Narodu”. Jego twórczość, działalność społeczna i nieustanne
orędownictwo za niepodległym państwem polskim odegrało niezwykle istotną rolę w
odzyskaniu przez Polskę państwowości.
Z
inicjatywą ustanowienia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza występowały od
kilku lat środowiska naukowców, muzealników i samorządowców. Apel o
proklamowanie 2016 Rokiem Sienkiewiczowskim pojawił się w liście otwartym z 10
grudnia 2013, a
następnie ponawiał go kilkakrotnie Prezes Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza
prof. dr hab. Lech Ludorowski.
Wywiad
z Herykiem Sienkiewiczem w wersji i pisowni oryginalnej (bardzo ciekawej) z
1913 roku publikowany w „Wysokich Obcach”: 
tutaj.
Natalia Mikołajska