Nowe stare

Pierwsze otwarte dla wszystkich
chętnych, zainteresowanych i ciekawych spotkanie z cyklu „Nowy Stary Rynek”
odbędzie się już albo dopiero w przyszły czwartek w poznańskim ‘Arsenale’.
Organizatorem
spotkania dotyczącego poznańskiego Starego Rynku jest Biuro Koordynacji
Projektów i Rewitalizacji Miasta Poznań, czyli de facto  Urząd Miasta
Poznania, który zainteresowany jest opinią mieszkańców nt. jego działań
rewitalizacyjnych. Galeria Miejska „Arsenał” jest tu tylko albo aż
współorganizatorem. Spotkanie poprowadzi Jakub Głaz, a gościem będzie pof. dr
hab. Rafał Drozdowski.
Spotkanie nr 1
Gość
ten w życiu zawodowym jest dyrektorem Instytutu Socjologii Wydz. Nauk
Społecznych UAM-u. Na pierwszym spotkaniu z cyklu „Nowy Stary Rynek” przedstawi
nam on socjologiczny obraz czy też wręcz portret Starego Rynku w Poznaniu.
Odbędzie się także dyskusja na temat charakteru pożądanych i dopuszczalnych
funkcji całej jego przestrzeni miejskiej. Podczas spotkania będzie się próbowało
znaleźć odpowiedzi na pytania m. in. o to jakie działania i zjawiska powinno
się ze Starego Rynku w ogóle wyeliminować, a także komu i na jakich zasadach jego
przestrzeń może być udostępniana. Przy okazji tego spotkania zostanie
wyróżnionych kilka spośród prac studentów Architektury Politechniki Poznańskiej,
które prezentowane były na wystawie, która eksponowana była na Starym Rynku w
sierpniu i wrześniu tego roku.
zamiarem
organizatorów w trakcie
Dalsze spotkania
W
I kwartale 2016 odbędą się dalsze 2-3 dyskusje, które pozwolą – zdaniem
organizatorów – na przedstawienie wyników kończących się wlaśnie badań
archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, które w zasadniczy sposób
rzutować będą na przyszłe rozwiązania techniczne przebudowy płyty Starego
Rynku. Spotkanie te umożliwią też wspólne zastanowienie się nad koniecznością
wymiany i modernizacji infrastruktury podziemnej, a także na porozmawianie o
sprawach zagospodarowania, wystroju i „klimatu” Rynku.
Jeśli
więc kogoś interesuje Stary Rynek w Poznaniu i to jak wygląda, powinien na
spotkaniu się stawić. Zwłaszcza, że najistotniejsze wnioski i postulaty z
wszystkich dyskusji zostaną następnie opracowane jako wytyczne do sformułowania
warunków konkursu architektoniczno-urbanistycznego na projekt przebudowy płyty
i zagospodarowania Starego Rynku.
Podsumowanie:
Pierwsze
spotkanie z cyklu „Nowy Stary Rynek” odbędzie się w czwartek,  3
grudnia 2015. Wstęp wolny.
Natalia Mikołajska

Możliwość komentowania została wyłączona.


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/plugins/ultimate-social-media-icons/libs/controllers/sfsi_frontpopUp.php on line 63