Pierwsza rocznica Fotoplastykonu
Poznańskiego przypada – jak pewnie nie pamiętamy – w sobotę 10 października.
Tego dnia o godz. 14.00 na fanów fotografii trójwymiarowej czekać będzie
specjalnie przygotowany tort fotoplastykonowy.
Ale
to – tort fotoplastykonowy – nie wszystko. W urodziny Fotoplastykonu nie trzeba
będzie kupować biletu, aby zapoznać się z kończącą się dzień później wystawą
„Pionierzy stereofotografii”, o której „Kulturalnik  Poznański” już pisał, i na której prezentowane
są zdjęcia ze zbiorów prestiżowego ‘Rijksmuseum’ w Amsterdamie. Jeśli zaś
chodzi o te urodziny, to nie do końca są one pierwszymi. Urządzenie bowiem, pochodzi
z początków XX w. Po drugiej wojnie światowej stało się własnością Władka Ruta,
poznańskiego fotografa. W tej chwili – po licznych perturbacjach – i od roku
(stąd te urodziny) stoi w ‘Arsenale’.
Ale
to – urodziny Fotoplastykonu – również nie wszystko. W pierwszy wtorek po
urodzinach rozpocznie się tam nowa wystawa pn. „Miasta Polski 1900-1940”. Jej pierwsza część to
zdjęcia miast ówczesnego Cesarstwa Niemieckiego, wszystkie zrobione ok. roku 1900.
Drugie ujęcie wystawy natomiast składa się ze zdjęć wykonanych już w okresie II
Rzeczypospolitej. Część trzecia z kolei to już zdjęcia zrobione jesienią 1939 roku.
Jednym z pierwszych fotografów niemieckich, który pragnął udokumentować
zwycięstwo III Rzeszy nad wojskami polskimi był Otto Schönstein, który obecny
jest na wystawie i w tym czasie wykonywał propagandowe albumy sławiące
imperialne zapędy hitlerowskiego państwa. Wystawy w Fotoplastykonie Poznańskim
organizowane są we współpracy z Wydawnictwem Miejskim ‘Posnania’
Ale
to – urodziny Fotoplastykonu i wystawa „Miasta Polski 1900-1940” – dalej nie wszystko. Prezentacja
na temat dziejów stereofotografii na ziemiach polskich Georgija Grucewa we
współpracy z Marcelem Skierskim odbędzie się 22 października. Podczas tej prezentacji omówione zostaną również dzieje
działających niegdyś i funkcjonujących obecnie w Polsce fotoplastykonów.
             
Podsumowanie:
Urodziny
Fotoplastykonu Poznańskiego miejsce mieć będą – jak co roku – 10 paździrnika, przy czym
fotoplatykonowy tort serwowany będzie w Galerii Miejskiej ‘Arsenał’, która
znajduje się na Starym Rynku 6 w Poznaniu (tel. 61 852 95 01 lub 02)  o
godz. 14.00
. Nowa wystawa pn. „Miasta Polski 1900-1940” zostanie otwarta tam we
wtorek, 13 października 2015 i
potrwa do piątku 13 listopada. Natomiast o stereofotografii na ziemiach
polskich posłuchać będzie można w czwartek,
22 października 2015, o godz. 17.00
Blog
Fotoplastykonu Poznańskiego: www.fotoplastykonpoznanski.pl.
Natalia Mikołajska