Na koniec Festiwalu „W Łagodnym
Powiewie”, który odbywa się w poznańskiej Farze i na ‘Międzynarodowy Dzień
Muzyki’ Andrzej Białko wykona tam otwarty dla wszystkich recital organowy.
Należały dodać tu, że można by nawet pomyśleć sobie o jajku i jego części
grającej na organach… Nie bądźmy jednak aż tak drobiazgowi.
Andrzej Białko
Andrzej Białko
Organista
urodził się w 1959 r. w Krakowie, ukończył Państwowe Liceum Muzyczne w klasie
fortepianu. Naukę gry na organach rozpoczął w roku 1973, najpierw zupełnie prywatnie,
następnie kontynuował ją w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof.
Joachima Grubicha. W roku 1981 uzyskał I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Organowym
w Rzymie, zaś cztery lata później (1985) również I nagrodę (jednak tym razem ex aequo) w ramach Ogólnopolskiego
Konkursu Organowego w Bydgoszczy–Gdańsku.
Andrzej
Białko brał udział w większości krajowych festiwali organowych, ale to nie
wszystko, bo koncertował także w Anglii, Austrii, Bułgarii, Czechach,
Chorwacji, Danii, Finlandii, Francji, Islandii, Niemczech, Słowacji,
Szwajcarii, Szwecji, na Ukrainie, na Węgrzech, we Włoszech, a także w Libanie i
obu Amerykach. Jest profesorem sztuk muzycznych. Prowadzi klasę organów w
krakowskiej Akademii Muzycznej na stanowisku profesora zwyczajnego oraz w
Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie.
Współpracuje z kilkoma filharmoniami, m.in. tą w Krakowie i tą Narodową
(warszawską, bo jakżeby inaczej). W pamięci melomanów trwale zapisał się
wykonaniem w jubileuszowym roku 2000 organowych dzieł wszystkich Johanna Sebestiana
Bacha w Krakowie i we Wrocławiu, zaś w sezonie 2001/2002 w serii 20 koncertów
pod wspólnym tytułem „Ars organi” zaprezentował w Krakowie antologię muzyki
organowej XVI–XX wieku.. Szereg jego nagrań wzbogaciło taśmotekę programu II
Polskiego Radia, a poza tym na swoim koncie ma aż 20 płyt CD. W 2006 roku
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kazimierz Michał Ujazdowski odznaczył
go Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Koncert
W
ramach recitalu usłyszeć będzie można najpiękniejsze utwory Johanna Sebestiana
Bacha, Franza Liszta, Maxa Regera i Petra Ebena.
Podsumowanie:
W
czwartek, 1 października 2015, o godz.
20.00
w Kościele Ffarnym św. Marii Magdaleny na ul. Gołębiej 1 w Poznaniu,
odbędzie się koncert organowy Andrzeja Białko. Wstęp wolny.
Natalia Mikołajska