Czas próby


W czas płonącej
próby,
Powstajesz,
Kamieniu ze światła,
Zwinięty pod
koniuszkami palców.
Dotykiem zbudzona
wierność,
Nigdy już nie
zaśnie,
W złoto-brązowych
oczach błyskawic,
Które wstrzymały nas
przed bramą.
W czas Księgi,
Nikt nie rzuca kości
o nasze wspomnienia,
Płoną i gasną nie
przekroczone progi.
Monika A. Gąsiorek
Z tomiku „Obietnica
Czas Próby”

Możliwość komentowania została wyłączona.