zbędny był rumak
i karoca złota
kiedy na ośle
przestąpił progi
Jeruzalem
palmowe wachlarze
rozkołysały
taniec powitalny
rzucane kapoty
niby dywan
wyścielały drogę
Hosanna Hosanna
rozbrzmiały
wołania
„Błogosławiony ten,
który przychodzi w imię Pańskie
Hosanna na wysokościach”
Aldona
Latosik
20 III
2016
©