Nie-boskie narracje z Janem Sową


Teatr Polski zaprasza
na kolejne spotkanie z cyklu „Nie-boskie narracje. O lęku i gniewie rozmowy z
pisarzami”. Gościem prof. Przemysława Czaplińskiego będzie Jan Sowa.

Jan Sowa studiował filologię polską, psychologię i filozofię
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz na Uniwersytecie Paryż VIII w
Saint-Denis. Doktor socjologii, pracownik naukowy Katedry Kultury Współczesnej
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Autor około stu tekstów opublikowanych w Polsce i zagranicą
oraz książek z zakresu psychologii, socjologii i krytyki społecznej, w tym
m.in.: „Sezon w teatrze lalek i inne eseje”, „Ciesz się, późny wnuku.
Kolonializm, globalizacja i demokracja radykalna”, „Fantomowe ciało króla.
Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą”.
Zainteresowania Sowy skupiają się wokół kwestii
społeczno-kulturowych. Zajmuje się szeroko pojętą teorią kultury (filozofia,
socjologia, psychologia, antropologia itd.). W szczególności interesuje go
problematyka związana z mediami, przeobrażeniami społecznymi w cywilizacji
Zachodu oraz odniesieniem kultury europejskiej do innych kultur (w tym kwestia
kolonializmu, globalizacji, imigracji oraz zderzenia Zachodu ze światem
islamu).
Spotkanie odbędzie się w środę 19 kwietnia 2017r. o godz. 19:00
na Dużej Scenie Teatru Polskiego w Poznaniu.

Możliwość komentowania została wyłączona.