Informujemy, iż od dnia 23 lutego do 2 marca 2017r. odbędzie
się wystawa malarstwa i rzeźby członków związku artystów plastyków oddziału
poznańskiego. Wernisaż rozpocznie się 23 lutego o godz. 18.00 w Hotelu
Kolegiackim mieszczącym się przy Placu Kolegiackim
 5 w Poznaniu.

Michał Sobkowiak